Pretoria - Maranata

Leraar: 
Ds Pieter Boon
 Telefoon: 
0123321028
 Eredienste: 

10:00 en 17:30
Dienste op 23 Desember 2018 om 9:30 en 18:30 in die kerkgebou van die Pretoria gemeente.
Kersdag 25 Desember 2018 om 9:30 in die kerkgebou van die Pretoria gemeente.
Dienste op 30 Desember 2018 om 9:30 en 18:30 in die kerkgebou van die Pretoria gemeente.
Oujaarsdag 31 Desember 2018 0m 19:00 in die kerkgebou van die Pretoria gemeente.
(Kerkadres Pretoria gemeente; Fratesweg 775, Rietfontein, Pretoria.)

 Kerk Adres: 

Koekoekweg 1518
Bergtuin

 Kontakpersone: 
Skriba
Br Theo van der Vinne
 Telefoon: 
0834173430
Kerkkantoor
Sr Helga de Vente
 Telefoon: 
0845639002